Aruba Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Aruba Đại sứ quán

Address
Daeha Business Center, 6th Fl, 360 Kim Ma Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-831-5650
Fax
+84-4-831-5655
Website URL
www.netherlands-embassy.org.vn
Report changes
×

Report changes

Aruba Consulate

Address
Saigon Tower, Suite 901, 29 Le Duan Blvd. District I
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-823-5932
Fax
+84-8-829-2414
Website URL
www.netherlands-embassy.org.vn
Report changes
×

Report changes

×