Aruba Đại sứ quán ở Vietnam

Aruba Đại sứ quán

Địa chỉ nhà
Daeha Business Center, 6th Fl, 360 Kim Ma Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-831-5650
Fax
+84-4-831-5655
Website URL
www.netherlands-embassy.org.vn
Report changes
×

Report changes

Aruba Consulate

Địa chỉ nhà
Saigon Tower, Suite 901, 29 Le Duan Blvd. District I
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-823-5932
Fax
+84-8-829-2414
Website URL
www.netherlands-embassy.org.vn
Report changes
×

Report changes

×