Bulgaria Đại sứ quán ở Vietnam

Bulgaria Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
5 Nui Chuc, Van Phuk
P.O.Box 10
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-846-2908
Fax
+84-4-846-0856
Website URL
www.mfa.bg/embassies/vietnam
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×