Bulgaria Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Bulgaria Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Address
5 Nui Chuc, Van Phuk
P.O.Box 10
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-846-2908
Fax
+84-4-846-0856
Website URL
www.mfa.bg/embassies/vietnam
Report changes
×

Report changes

×