Cam-pu-chia Đại sứ quán ở Vietnam

Cam-pu-chia visa is Bắt buộc cho

Mostly requested by citizens of Đài Loan

Cambodia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
71A,Tran Hung Dao St.
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-942-4789
+84-4-942-4788
Fax
+84-4-942-3225
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Cambodia Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
No. 41, Phung Khac Khoan
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-829-2751
Fax
+84-8-822-2773
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×