Cam-pu-chia Đại sứ quán ở Vietnam

Cambodia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

71A,Tran Hung Dao St.
Hanoi
Vietnam
điện thoại+84-4-942-4789
+84-4-942-4788
Fax+84-4-942-3225
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

Cambodia Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

No. 41, Phung Khac Khoan
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+84-8-829-2751
Fax+84-8-822-2773
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

Cambodia Visa
Apply for Cam-pu-chia Visa Online