Cuba Đại sứ quán ở Vietnam

Cuba Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
65A Ly Thuong Kiem
B.P 79
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-942-4775
+84-4-942-5070
+84-4-942-5071
Fax
+84-4-942-2426
Website URL
http://www.cubadiplomatica.cu/vietnam
Report changes
×

Report changes

Cuba Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Địa chỉ nhà
Phung Khac Khoan Q 1,° No. 45
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-882-97350
Fax
+84-8-882-95293
Report changes
×

Report changes

×