Cuba Đại sứ quán ở Vietnam

Cuba Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

65A Ly Thuong Kiem
B.P 79
Hanoi
Vietnam
điện thoại+84-4-942-4775
+84-4-942-5070
+84-4-942-5071
Fax+84-4-942-2426
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.cubadiplomatica.cu/vietnam
Report changes
×

Report changes

Cuba Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Phung Khac Khoan Q 1,° No. 45
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại+84-8-882-97350
Fax+84-8-882-95293
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes