Ai Cập Đại sứ quán ở Vietnam

Egypt Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
63 To Ngoc, Quang An Ward Tay Ho
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-382-94999
Fax
+844-382-94997
Website URL
http://www.mfa.gov.eg/Hanoi_Emb
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×