Ai Cập Đại sứ quán ở Vietnam

Egypt Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

63 To Ngoc, Quang An Ward Tay Ho
Hanoi
Vietnam
điện thoại+844-382-94999
Fax+844-382-94997
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.mfa.gov.eg/Hanoi_Emb
Report changes
×

Report changes