Ai Cập Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Egypt Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Address
63 To Ngoc, Quang An Ward Tay Ho
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-382-94999
Fax
+844-382-94997
Website URL
http://www.mfa.gov.eg/Hanoi_Emb
Report changes
×

Report changes

×