Quần đảo Falkland Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Falkland Islands Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Address
31 Hai Ba Trung Str. 4~7th Fl. Central Bldg
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3936-0500
Fax
+84-4-3936-0561
Website URL
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-hanoi
Report changes
×

Report changes

Falkland Islands Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Address
25 Le Duan Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-3825-1380
Fax
+84-8-3829-5257
Report changes
×

Report changes

×