Quần đảo Faroe Đại sứ quán ở Vietnam

Faroe Islands Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
19 Dien Bien Phu Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-823-1888
Fax
+84-4-823-1999
Website URL
http://vietnam.um.dk/en
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×