Fiji Đại sứ quán ở Vietnam

Fiji High Commission Đại sứ quán ở Kuala Lumpur

Địa chỉ nhà
Level 2 Menara Chan 138 Jalan Ampang
50450
Kuala Lumpur
Malaysia
điện thoại
+60-3-2732-3335
+60-3-2732-1937
Fax
+60-3-2732-7555
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×