Pháp Visa

Pháp Visa

permanent resident?
Visa du lịch
bắt buộc
Visa công tác
bắt buộc


Yêu cầu visa du lịch Pháp cho các công dân Vietnam

QUAN TRỌNG: Thật không may, tại thời điểm này, VisaHQ không cung cấp dịch vụ trọn gói xin visa đối với visa du lịch đến Pháp. Tất cả những người xin visa phải tự nộp đơn tại Đại sứ quán Pháp gần nhất. Thông tin dưới đây chỉ để tham khảo. Hãy trực tiếp gửi tất cả câu hỏi đến Đại sứ quán Pháp.
Yêu cầu có visa Pháp cho các công dân của Vietnam. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nơi gần nhất Pháp Đại sứ quán.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to