Georgia Đại sứ quán ở Vietnam

Georgia Mission accredited to Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
Kings Garden Villa 17, Block D, Xiao Yun Road 18, Chaoyang District
100016
Beijing
China
điện thoại
+86-1064-681203
Fax
+86-1064-681202
Website URL
www.china.mfa.gov.ge
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Georgia Visa
Đăng ký xin Georgia Visa trực tuyến
×