Georgia Đại sứ quán ở Vietnam

Georgia Mission accredited to Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
Kings Garden Villa 17, Block D, Xiao Yun Road 18, Chaoyang District
100016
Beijing
China
điện thoại
+86-1064-681203
Fax
+86-1064-681202
Website URL
www.china.mfa.gov.ge
Report changes
×

Report changes

Georgia Visa
Apply for Georgia Visa Online
×