Hungary Đại sứ quán ở Vietnam

Hungary Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
360 Kim Ma Street, Ba Dinh District
Daeha Business Center, 12th Floor
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+844-3771-5714
+844-3771-5715
+844-3771-5718
Fax
+844-3771-5716
Website URL
www.mfa.gov.hu/emb/hanoi
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×