Ý Đại sứ quán ở Vietnam

Italy Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
9, Phung Hieu Street
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+848-825-6246
+848-825-6256
Fax
+848-826-7602
Website URL
www.ambhanoi.esteri.it
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×