Nhật Bản Đại sứ quán ở Vietnam

Japan Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
27 Lieu Giai, Ba Dinh District
1674, New Petchburi Road
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-846-3000
Fax
+84-4-846-3043
Website URL
www.vn.emb-japan.go.jp/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Japan Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Địa chỉ nhà
261 Dien Bien Phu Street, District 3
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-3933-3510
Fax
+84-8-3933-3520
Website URL
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Japan Visa
Đăng ký xin Nhật Bản Visa trực tuyến
×