Jordan Đại sứ quán ở Vietnam

Jordan Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
5 Dongliu Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65323906
+86-10-65323283
Fax
+86-10-65323283
Report changes
×

Report changes

Jordan Visa
Apply for Jordan Visa Online
×