Jordan Đại sứ quán ở Vietnam

Jordan Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
5 Dongliu Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65323906
+86-10-65323283
Fax
+86-10-65323283
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Jordan Visa
Đăng ký xin Jordan Visa trực tuyến
×