Madagascar Visa

Madagascar Visa

permanent resident?
Tourist E-Visa
bắt buộc
Visa du lịch
bắt buộc
Visa công tác
bắt buộc


Điền thông tin Madagascar tourist e-visa mẫu xin trực tuyến

và cung cấp các bản sao kỹ thuật số của các tài liệu sau:

a
Scanned copy of passport. A valid passport for a minimum of six (6) months with at least two (2) blank visa pages.
b
Itinerary. Copy of flight / travel itinerary (departure and return).

Lệ phí tourist e-visa Madagascar cho công dân Vietnam

Nhập cảnh một lần
 • Hiệu lực: up to 3 months
 • Xử lý: 3 ngày làm việc
 • Tổng chi phí: 59.00 
  Madagascar visa help
  Cost calculation
  Phí Đại sứ quán: 0.00 Xử lý: 59.00: 0.00 Tổng chi phí: 59.00
 • Hiệu lực: up to 3 months
 • Xử lý: 3 ngày làm việc
 • Tổng chi phí: 59.00 
  Madagascar visa help
  Cost calculation
  Phí Đại sứ quán: 0.00 Xử lý: 59.00: 0.00 Tổng chi phí: 59.00
Yêu cầu có visa Madagascar cho các công dân của Vietnam. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nơi gần nhất Madagascar Đại sứ quán.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to