1. VisaHQ.vn
  2. Đại sứ quán
  3. New Zealand Đại sứ quán ở Vietnam


New Zealand Đại sứ quán ở Vietnam

New Zealand Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Level 5, 63 Ly Thai To Str. Ha Noi
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+844-824-1481
Fax+844-824-1480
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.nzembassy.com/viet-nam
Report changes
×

Report changes

New Zealand Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Suite 804, Level 8, The Metropolitan Building
235 Dong Khoi Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+848-3822-6907
Fax+848-3822-6905
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes