Palestine Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Palestine Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Address
E4B Trung Tu Diplomatic Quarter
6, Dang Van Ngu, Dong Da District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3852-4013
Fax
+84-4-3834-9696
Website URL
www.palestineembassy.vn
Report changes
×

Report changes

×