Palestine Đại sứ quán ở Vietnam

Palestine Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
E4B Trung Tu Diplomatic Quarter
6, Dang Van Ngu, Dong Da District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3852-4013
Fax
+84-4-3834-9696
Website URL
www.palestineembassy.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×