Paraguay Đại sứ quán ở Vietnam

Paraguay Mission accredited to Đại sứ quán ở Tokyo

Địa chỉ nhà
Ichibancho TG Bldg. Nr. 2, 7F, 2-2 Ichibancho Chiyoda-ku
102-0082
Tokyo
Japan
điện thoại
+81-3-3265-5271
Fax
+81-3-3265-5273
Website URL
www.embapar.jp
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×