Peru Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Peru Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Address
Floor 14, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, HoanKiem Distr.,
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-393-63082
Fax
+84-4-393-63081
Website URL
http://peruembassy.vn/
Report changes
×

Report changes

×