Peru Đại sứ quán ở Vietnam

Peru Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Floor 14, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, HoanKiem Distr.,
Hanoi
Vietnam
điện thoại+84-4-393-63082
Fax+84-4-393-63081
Email
địa chỉ
Website URLhttp://peruembassy.vn/
Report changes
×

Report changes