Sri Lanka Đại sứ quán ở Vietnam

Sri Lanka Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

No. 55B, Tran Phu Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-4-37341894
+84-4-37341985
+84-4-37341896
Fax+84-4-37341897
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.slembvn.com/
Report changes
×

Report changes