Sri Lanka Đại sứ quán ở Vietnam

Sri Lanka Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
No. 55B, Tran Phu Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-37341894
+84-4-37341985
+84-4-37341896
Fax
+84-4-37341897
Website URL
http://www.slembvn.com/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×