Đài Loan Đại sứ quán ở Vietnam

Taipei Economic and Cultural Office

Địa chỉ nhà
5th Floor HITC Building, 239 Xuan Thuy Street
Cau Giay District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-833-5501
Fax
+844-833-5508
Website URL
http://www.taiwanembassy.org/VN
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Taipei Economic and Cultural Office Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
19F,Flemington Tower,182 Le Dai Hanh, Dist.11
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+848-396-21745
+848-396-21750
Fax
+848-396-51577
Website URL
http://www.roc-taiwan.org/VN/SGN
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×