Thái Lan Đại sứ quán ở Vietnam

Thái Lan visa is Bắt buộc cho

Thailand Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

63-65 Hoang Dieu Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại+84-4-382-35092
+84-4-382-35094
Fax+84-4-382-35088
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.thaiembassy.org/hanoi
http://hanoi.thaiembassy.org/
Report changes
×

Report changes

Thailand Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

77 Tran Quoc Thao Street District 3
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+84-8-932-7637
+84-8-932-7638
Fax+84-8-932-6002
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.thaiembassy.org/hochiminh
Report changes
×

Report changes