Thổ Nhĩ Kỳ visa application and requirements

          Thổ Nhĩ Kỳ Visa

Thổ Nhĩ Kỳ Visa

permanent resident?
Tourist E-Visa
bắt buộc
Business E-Visa
bắt buộc
Visa dành cho cuộc đi chơi biển
không bắt buộc


Điền thông tin Thổ Nhĩ Kỳ tourist e-visa mẫu xin trực tuyến

Lệ phí tourist e-visa Thổ Nhĩ Kỳ cho công dân Vietnam

Single entry (30 day stay)
 • Hiệu lực: up to 6 months
 • Xử lý: cùng ngày
 • Tổng chi phí: 106.00 
  Thổ Nhĩ Kỳ visa help
  Cost calculation
  Phí Đại sứ quán: 47.00 Xử lý: 59.00: 0.00 Tổng chi phí: 106.00
Yêu cầu có visa Thổ Nhĩ Kỳ cho các công dân của Vietnam. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nơi gần nhất Thổ Nhĩ Kỳ Đại sứ quán.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to