Zimbabwe Visa

Zimbabwe Visa

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

permanent resident?
Visa du lịch
bắt buộc
Visa công tác
bắt buộc


Yêu cầu visa du lịch Zimbabwe cho các công dân Vietnam

Rất tiếc, tại thời điểm này, VisaHQ không cung cấp dịch vụ xin visa du lịch đến Zimbabwe.

Các bước mà bạn có thể thực hiện:

  • Kiểm tra thời gian hiệu lực của hộ chiếu và số trang visa còn trống

  • Liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất của Zimbabwe

    Tận dụng lợi thế của cơ sở dữ liệu đại sứ quán và lãnh sự quán bao quát của chúng tôi để tìm nơi gần nhất. Sau khi liên lạc với đại sứ quán hãy xác nhận các giấy tờ cần thiết, thời gian cần để xử lý visa và liệu lãnh sự quán có chấp nhận hồ sơ xin visa gửi qua đường bưu điện hay không.

Yêu cầu có visa Zimbabwe cho các công dân của Vietnam. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nơi gần nhất Zimbabwe Đại sứ quán.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to