Albania Đại sứ quán ở Vietnam

Đại sứ quán of Albania

Jalan Bukit Ledang, Off Jalan Duta
Kuala Lumpur
Malaysia
50480
điện thoại+60-3-2093-7808
+60-3-2093-8102
Fax+60-3-2093-7359
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes