Armenia Đại sứ quán ở Vietnam

Armenia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

9, Tayuan Nanxiaojie, Chaoyang District
100600
Beijing
China
điện thoại+86-10-65325677
Fax+86-10-65325654
Email
địa chỉ
Website URLhttp://china.mfa.am
Report changes
×

Report changes