Cyprus Đại sứ quán ở Vietnam

Cyprus Đại sứ quán Đại sứ quán ở New Delhi

Địa chỉ nhà
D- 64 Malcha Marg,
Chanakyapuri
110 021
New Delhi
India
điện thoại
+91-11-26111156
+91-11-26111157
Fax
+91-11-26111160
Website URL
http://www.mfa.gov.cy/highcom_newdelhi
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×