Phần Lan Đại sứ quán ở Vietnam

Finland Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
Central Building 31 Hai Ba Trung
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-8266788
Fax
+84-4-8266766
Website URL
www.finland.org.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Finland Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
Room 501, 5/F Sailing Tower 111A Pasteur Ben Nghe ward District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-38272029
Fax
+84-8-38234436
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×