Lithuania Đại sứ quán ở Vietnam

Lithuania Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

B-30 King's Garden Villa, 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District
100016
Beijing
China
điện thoại+861-0845-18520
+861-0845-10197
Fax+861-0845-14442
Email
địa chỉ
Website URLhttp://cn.mfa.lt
Report changes
×

Report changes