Lithuania Đại sứ quán ở Vietnam

Lithuania Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
B-30 King's Garden Villa, 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District
100016
Beijing
China
điện thoại
+861-0845-18520
+861-0845-10197
Fax
+861-0845-14442
Website URL
http://cn.mfa.lt
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×