Madagascar Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Madagascar Đại sứ quán in

Address
3 Dongjie, Sanlitun
điện thoại
+86-10-65321353
+86-10-65321643
Fax
+86-10-65322102
Report changes
×

Report changes

Madagascar Đại sứ quán in

Address
3 Dongjie, Sanlitun
điện thoại
+86-10-65321353
+86-10-65321643
Fax
+86-10-65322102
Report changes
×

Report changes

Madagascar Visa
Apply for Madagascar Visa Online
×