Nepal Đại sứ quán ở Vietnam

Nepal Đại sứ quán Đại sứ quán ở Yangon

16 Natmauk Yeiktha
Yangon
Myanmar
điện thoại+95-1-545880
+95-1-557168
Fax+95-1-549803
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes