Nepal Đại sứ quán ở Vietnam

Nepal Đại sứ quán Đại sứ quán ở Yangon

Địa chỉ nhà
16 Natmauk Yeiktha
Yangon
Myanmar
điện thoại
+95-1-545880
+95-1-557168
Fax
+95-1-549803
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Nepal Visa
Đăng ký xin Nepal Visa trực tuyến
×