Nepal Đại sứ quán ở Vietnam

Nepal Đại sứ quán Đại sứ quán ở Yangon

Địa chỉ nhà
16 Natmauk Yeiktha
Yangon
Myanmar
điện thoại
+95-1-545880
+95-1-557168
Fax
+95-1-549803
Report changes
×

Report changes

Nepal Visa
Apply for Nepal Visa Online
×