Zimbabwe Đại sứ quán ở Vietnam

Zimbabwe Đại sứ quán Đại sứ quán ở 68000

Địa chỉ nhà
124, Jl Sembilan, Taman Ampang Utama
Ampang
Selangor Darul Ehsan
68000
Malaysia
điện thoại
+60-3-42516779~82
Fax
+60-3-42517252
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×